BalticTinyLeaf e-pood on avatud!
Viimastel nädalatel kirjutavad paljud ettevõtted olukorrast maailmas ja mina otsustasin teha oma pöördumise, milles tahan teile teatada, et mina töötan ja jätkan tööd tavarežimis. Võtan kõik teie tellimused vastu, täidan ja saadan teile nii kiiresti kui võimalik.
Käesoleva privaatsuspoliitika tingimused kehtivad OKSANA MATSKEVITŠ FIE (edaspidi BalticTinyLeaf) kodulehel/e-poes (www.BalticTinyLeaf.com). Privaatsuspoliitika põhimõtted käsitlevad klientide isikuandmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist (edaspidi koos nimetatud „töötlemine“).
Isikuandmeid töödeldakse vaid kooskõlas õigusaktides kehtestatud nõuetega ning rakendades kõiki ettevaatusabinõusid isikuandmete kaitsmiseks.
Veebilehe kasutamisega kinnitab klient oma nõustumist käesoleva privaatsuspoliitikaga.

1. Isikuandmete töötleja kontaktandmed OKSANA MATSKEVITŠ FIE (edaspidi BalticTinyLeaf)
Äriregistri kood: 14580515
Aadress: : Ida-Virumaa, Jõhvi, Vilja tn 8, 41531
E-posti aadress: info@BalticTinyLeaf.com

2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine
Isikuandmetena käsitleb BalticTinyLeaf kõiki andmeid, mis käivad tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Need hõlmavad:
Ees- ja perekonnanimi
Aadress
Telefoninumber
E-maili aadress
Isikukood
Info kliendi sooritatud ostude kohta BalticTinyLeaf kauplustes ja e-poes
BalticTinyLeaf edastab klientidele uudiskirju ja pakkumisi üksnes juhul, kui klient on selleks nõusoleku andnud. Kliendil on õigus nimetatud nõusolek igal ajal tagasi võtta.

BalticTinyLeaf-il on õigus edastada isikuandmeid:

transpordiettevõtetele, kui see on vajalik kliendi e-poest sooritatud ostu kliendile kohaletoimetamiseks

seadusega ettenähtud juhtudel järelevalve- ja uurimisasutustele kohtutele, kohtuväliste vaidluste lahendamise organitele, võlgade sissenõudmisega tegelevatele ettevõtetele

BalticTinyLeaf koostööpartneritele turunduslike teadete edastamiseks (v.a. juhul, kui klient ei ole andnud nõusolekut uudiskirjade ja pakkumiste saamiseks)

BalticTinyLeaf järgib ja tagab, et kõik koostööpartnerid, kellele kliendi isikuandmeid käesoleva privaatsuspoliitika alusel edastatakse, on lepinguga kohustatud edastatud isikuandmeid konfidentsiaalsuses hoidma ning tagama isikuandmete kaitse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.
Kliendil on õigus tutvuda tema kohta kogutud andmetega, nõuda tema isikuandmete parandamist või isikuandmete töötlemise lõpetamist igal ajal.
Kui klient leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega BalticTinyLeaf, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

3. Muude andmete kogumine
Sammuke kogub ka isikustmata andmeid, mille puhul ei ole isik tuvastatav (näiteks sugu, vanus, asukoht). Neid andmeid kogutakse ja töödeldakse eesmärgiga analüüsida külastajate mahtu ja nende ostukäitumist, et oleks võimalik vajadusel parandada ja arendada BalticTinyLeaf-i poolt pakutavaid tooteid ja teenuseid.

4. Andmete kogumisviisid
Isiku- ja isikustamata andmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

Kontaktandmete esitamisel BalticTinyLeaf kauplustes või e-poes
Veebilehe kasutamisel kasutaja kontoinfo või küpsiste (cookies) kaudu
Ostu, hinnapäringu või tellimuse sooritamisel BalticTinyLeaf kaupluses või e-poes

5. Turvalisus
Kõiki BalticTinyLeaf teatavaks saanud klientide isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Juurdepääs isikuandmete töötlemiseks ja muutmiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning BalticTinyLeaf rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi meetmeid) kliendi isikuandmete kaitsmiseks.

6. Privaatsuspoliitika muudatused
BalticTinyLeaf jätab endale õiguse privaatsuspoliitika tingimusi muuta, avaldades muudetud privaatsuspoliitika oma kodulehel. BalticTinyLeaf tagab, et sõltumata mistahes muudatustest on klientide isikuandmete seadusjärgne kaitse tagatud. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@BalticTinyLeaf.com

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

MENU